Sjöar & Tjärnar

Lill o Stor Ängersjön

gädda, aborre, sik, mört

hyrbåt

Sangen

gädda, aborre, sik, lake, mört

hyrbåt

Iguln

röding, öring

4 hyrbåtar

Tällåstjärn

öring o röding

Svartsjön

röding o öring

2 hyrbåtar

Kvarnsjön

gädda, aborre, sik, mört

hyrbåt

Öjingen

gädda, aborre, sik, mört

hyrbåt