Vägläget

18.04.2018 20:05

Vägen upp till Iguln är mycket besvärligt att köra nuförtiden, likadant till Tällåstjärn. Svartsjön är däremot lätt att nå för pimpelfiske på vårröding.