Kontrollavgift

Fisketillsyningsmän har rätt att utfärda kontrollavgift till fiskare som bryter mot föreningens regler.

Avgiften utfärdas på plats och ska vara betald inom 8 dagar, därefter lämnas ärende vidare till inkasso.

Avgiften är 10% av basprisbelopp för fiske vid fiskeförbud!

Prisbasbelopp 2015 är 44.500kr