Styrelsen 2016

Ordförande: Marco Buttelmann

Sekreterare: Tommy Eliasson

Kassör: Göran Larsson

Ledamöter: Runo Haglund, Tomas Eliasson, Stefan Eliasson och Martin de Haas

Suppleanter: Anders Eliasson, Bengt Larsson