Styrelsen 2018

Ordförande: Marco Buttelmann

Sekreterare: Martin de Haas

Kassör: Göran Larsson

Ledamöter: Runo Haglund, Tomas Eliasson, Stefan Eliasson och Anders Eliasson

Suppleanter: Bengt Larsson och William Subäck