Ängersjö FVOF

Ängersjö FVO ligger i den sydöstra delen av Härjedalen. Här finns skogar berg och många vatten.

Området passar hela familien lika bra eftersom flera sjöar, förutom bra fiske, även har fina badstränder.

För dig som söker utmaningar i fisket rekommenderar vi Iguln, Svartsjön och Tällåstjärn, som är sjöar med både röding och öring.

 

Årligen utsätta vi paljakkaröding ifrån finnmarken vilken ochså fortplanta sig redan i Iguln och Svartsjön.

Det är en tämligen genetisk opåverkad fjällröding som skiljer sig rejält från andra rödingstammar med sin kraftiga färgteckning.

Bukfenorna är breda med kraftig vit kantmarkering. Buken är eldigt röd eller orange och den prickiga färgteckningen på sidorna är kraftigt markerad, något som förstärks på den lekmogna avelsfisken.

Dessutom utsätta vi årligen öringar ifrån Nurjunda.

 

 

www.fjallmuseet.se/download/18.3ce1220312f56c9418d80003181/MagHdSom11web27.pdf