Sangen

Fiskar: gädda, aborre, sik, lake, mört
Hyrbåt