Öjingen
03Dec

Vi öppnar Svartsjön och Tällåstjärn

Lördagen den 5e december 2020, öppnar vi för fiske igen. (Obs! Maximal 2pimpelspö/pers och 5st fisk/kort.)

Iguln
11Oct

Vi stänger Iguln, Svartsjön och Tällåstjärn.

På grund av fiskplantering stänger vi våra öring/röding sjöar.

Iguln
01Jun

Bensinmotorer förbjud på Svartsjön och Iguln

På Svartsjön och Iguln är bensinmotorer inte tillåten. Man få bara använda elmotorer.

Ängersjö FVO ligger i den sydöstra delen av Härjedalen. Här finns skogar berg och många vatten.
Området passar hela familien lika bra eftersom flera sjöar, förutom bra fiske, även har fina badstränder.
För dig som söker utmaningar i fisket rekommenderar vi Iguln, Svartsjön och Tällåstjärn, som är sjöar måde röding och öring.
Årligen utsätta vi paljakkaröding ifrån finnmarken vilken ochså fortplanta sig redan i Iguln och Svartsjön.
Det är en tämligen genetisk opåverkad fjällröding som skiljer sig rejält från andra rödingstammar med sin kraftiga färgteckning.
Bukfenorna är breda med kraftig vit kantmarkering. Buken är eldigt röd eller orange och den prickiga färgteckningen på sidorna är kraftigt markerad, något som förstärks på den lekmogna ädelsfisken.
Dessutom utsätta vi årligen öringar ifrån Nurjunda.