01jun

Egna båtar förbjud på ädelfiskvatten

På Iguln, Svartsjön och Tällåstjärn är egna båtar inte tillåten.

01Maj

Vi höjar priserna

På årsmöte bestämde vi att vi höjer priserna från och med den 1e maj 2021. Nya priserna finns under fiskekort och regler.

21Mar

Inbjudan till årsmöte i Ängersjö skolan

Det är dags för årsmöte i gamla Ängersjö skolan. Vi börjar klockan 16:30.

Ängersjö FVO ligger i den sydöstra delen av Härjedalen. Här finns skogar berg och många vatten.
Området passar hela familien lika bra eftersom flera sjöar, förutom bra fiske, även har fina badstränder.
För dig som söker utmaningar i fisket rekommenderar vi Iguln, Svartsjön och Tällåstjärn, som är sjöar både med röding och öring.
Paljakkaröding vilken vi utsatt i flera år ifrån finnmarken fortplanta sig fortfarande i Iguln, Svartsjön och Tällåstjärn .
Det är en tämligen genetisk opåverkad fjällröding som skiljer sig rejält från andra rödingstammar med sin kraftiga färgteckning.
Bukfenorna är breda med kraftig vit kantmarkering. Buken är eldigt röd eller orange och den prickiga färgteckningen på sidorna är kraftigt markerad, något som förstärks på den lekmogna ädelsfisken.
Från och med hösten 2021 ska vi utsätta rödingar och öringar ifrån Hedeviken.